Dėmesio! Informacija apie jaunimo verslo idėjų konkursą „Ateities Kelmė”

JAUNIMO VERSLO IDĖJŲ KONKURSAS „ATEITIES KELMĖ“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Jaunimo verslo konkursas „ATEITIES KELMĖ“ organizuoja Kelmės rajono savivaldybė (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė), VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras (Birutės g. 4, Kelmė) bei Kelmės rajono verslininkų asociacija (Birutės g. 4, Kelmė).
 2. 2. Jaunimo verslo idėjų konkursas „ATEITIES KELMĖ“tikslai:

2.1. skatinti jaunimą domėtis ekonomika ir verslo aplinka;

2.2. ugdyti gebėjimus pristatyti savo idėjas visuomenei naujausių technologijų pagalba, vartoti taisyklingą, dalykinę kalbą;

2.3. sudaryti jaunimui galimybę susipažinti su Kelmės rajono savivaldybėje gerovę kuriančiais verslininkais ir patikėti, kad mūsų krašto gerovė priklauso nuo jaunų žmonių kūrybingumo, darbštumo, kad ir čia galima oriai gyventi bei dirbti;

2.4. paskatinti verslo įmones pažvelgti į jauną žmogų kaip į ateities kūrėją, potencialų ir svarbų partnerį, vertingų idėjų generuotoją.

 1. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS
 1. Dalyvauti Jaunimo verslo idėjų konkurse „ATEITIES KELMĖ“turi teisę jaunimas iki 29 metų.
 2. Dalyvauti galima individualiai arba grupėmis, sudarytomis ne daugiau kaip iš 5 narių (toliau vadinama Dalyvis, -iai).
 3. Dalyvis pagal šių nuostatų reikalavimus turi sukurti Kelmės rajone reikalingos (konkurso dalyvio manymu) įmonės, jos produkcijos, paslaugų ar prekių viziją pristatančią pateiktį ar kitą vizualizaciją. Vizija gali apimti jau veikiančios įmonės modelį, Dalyvio nuomone, tikėtiną ar įmanomą, atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės specifiką, verslo įmonės idėją, modelį.
 4. Pristatymui skiriama iki 8 min.

III. KONKURSO VYKDYMO TVARKA

 1. Dalyviai savo ketinimą dalyvauti Jaunimo verslo idėjų konkurse „ATEITIES KELMĖ“registruoja VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre (Birutės g. 4, Kelmė el. paštu direktore@kelmevic.lt)  iki 2018 m. spalio 30 d. 17 val. Idėjų atranka vyks „Verslo dienų – 2018”  savaitės metu 2018 m. lapkričio 6 d. 13 val. VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, esančiame Birutės g. 4, Kelmėje.
 2. Jaunimo verslo idėjų konkursas „ATEITIES KELMĖ“  finalinis apdovanojimas įvyks 2018 m. lapkričio 9 d. 16 val.  Kelmės kultūros centre, esančiame Vytauto Didžiojo g. 73 , Kelmė.
 3. Sukurtus Dalyvių pristatymus vertins Kelmės rajono savivaldybės administracijos ir verslo įmonių atstovai.
 4. Konkurso rezultatai vertinami pagal idėjos originalumą, patrauklumą, aktualumą Kelmės rajonui, įgyvendinimo realias galimybes, socialumą, idėjos inovatyvumą ir vizualizaciją.
 5. Pirmas tris vietas užėmę Dalyviai bus apdovanoti piniginiais prizais bei diplomais:

I vieta – 300 Eur

II vieta – 200 Eur

III vieta – 100 Eur