Naujasis Darbo kodeksas. Kviečiame į seminarą!

LR Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas ir naujasis Darbo kodeksas bei jo papildymai įsigalios nuo š. m. liepos 1 d. Naujasis Darbo kodeksas atsineša iššūkius ir naujas galimybes: nuo būtinybės peržiūrėti lokalinius teisės aktus iki naujų darbo teisės normų taikymo praktikoje.

Liepos 12 d. (trečiadienį) 13.00 val.

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre (Birutės g. 4, Kelmė) vyks seminaras

„Naujasis darbo kodeksas: esminiai pokyčiai ir praktiniai patarimai, kaip juos įgyvendinti“.

SEMINARO PROGRAMA

  • Darbo sutarčių teisinis reguliavimas.

Darbo sutarties šalių bendradarbiavimo principai. Darbo sutarties sąlygos: būtinosios ir papildomos. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo teisinio reglamentavimo ypatumai. Darbo sutarčių rūšys ir jų teisinio reguliavimo ypatumai: terminuotosios darbo sutartys, laikinojo darbo sutartis, pameistrystės darbo sutartis, kitos darbo sutarčių rūšys ir jų sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo ypatumai. Darbo sutarčių pasibaigimas. Darbo sutarčių pasibaigimo pagrindai: šalių susitarimu, vienos iš šalių iniciatyva, darbdavio valia, nesant šalių valios, kitais pagrindais.

  • Darbo ir poilsio laikas.

Darbo laiko normos, režimas, reikalavimai organizuojant darbo laiką (suminė apskaita, lankstus darbo grafikas, budėjimas, viršvalandinis darbas). Poilsio laiko rūšys. Atostogos ir jų suteikimo teisinis reglamentavimas.

  • Darbo apmokėjimas.

Darbo užmokesčio nustatymas. Minimalus darbo užmokestis. Darbo normos, darbuotojų premijavimo teisinis reguliavimas. Apmokėjimas už nukrypimus nuo įprastinio darbo laiko režimo (darbo naktį, poilsio ar švenčių dienomis, viršijant įprastinę darbo laiko trukmę), išskaitos iš darbo užmokesčio. Žalos atlyginimas darbo teisiniuose santykiuose. Atlygintinos žalos nustatymo principai, lokalinis reguliavimas. Pareiga visiškai atlyginti padarytą žalą. Žalos išieškojimo tvarka.

  • Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo ginčai.

Kolektyvinių darbo santykių pagrindai. Darbuotojų dalyvavimo įmonės veiklos ir valdymo procesuose formos (informavimas ir konsultavimas). Kolektyvinė sutartis, jos sudarymas ir reikšmė. Darbo ginčų prielaidos, nagrinėjimo principai. Darbo ginčų nagrinėjimo darbo ginčų komisijose ir teismuose ypatumai. Darbo ginčų nagrinėjimo procesas.

Mokymų lektorius advokatas dr. Vilius Mačiulaitis, žinomas darbo teisės ekspertas, naujojo Darbo kodekso recenzentas, profesinę patirtį darbo teisės srityje įgijęs dirbdamas ekspertu Europos Komisijoje, Tarptautinėje darbo organizacijoje, Valstybinėje darbo inspekcijoje.

Dalyviai gaus elektroninę metodinę medžiagą, bus išduodami pažymėjimai.

Trukmė – 4 akad. valandos.

Registracija. Išankstinė dalyvių registracija iki liepos 10 d. vykdoma el. p. vadyba@kelmevic.lt arba tel. 8 427 61430.

Dalyvio mokestis –  45 Eur.

Dalyvio mokestį pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT987300010081128898 Swedbank AB, banko kodas 73000.

Kviečiame dalyvauti!