Rugsėjo 24 dieną vyks Jurgitos Navikienės mokymai!!! Kviečiame registruotis!!!

Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma nuo 2019-01-01 ir 2018 m. aktualijos (darbai, kuriuos reikia padaryti dar 2018 m.)

Mokymai vyks š. m. rugsėjo 24 d. 10 val. VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Birutės g. 4, Kelmė, prie AB Swedbank). Dalyvių skaičius ribotas (salė talpina apie 50 dalyvių, esant didesniam dalyvių skaičiui pirmumo teisė suteikiama Kelmės rajono verslininkų asociacijos nariams), būtina išankstinė registracija el. paštu vadyba@kelmevic.lt. arba  tel. 61430. Registracija vyks iki rugsėjo 20 d.

Jurgita Navikienė
Auditorė, socialinių mokslų (ekonomikos) magistrė, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės „Solidus vox“ direktorė. Bendrovė teikia ne tik buhalterinės apskaitos ir audito paslaugas, bet ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis apskaitos, mokesčių, darbo santykių bei apskaitos politikos pasirinkimo klausimais. Auditorė taip pat veda viešuosius ir vidinius mokymus aktualiomis mokesčių, apskaitos ir darbo užmokesčio skaičiavimo temomis visoje Lietuvoje. Lektorės straipsniai yra publikuojami buhalterių profesinėje spaudoje.
Jurgita
Navikienė

Įgyvendinant mokesčių reformą, nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiama darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema, todėl visos įmonės privalės:

– pakeisti darbo sutartis su darbuotojais;
– atnaujinti atlyginimo, priedų skyrimo ir premijų mokėjimo tvarkas;
– pakeisti apskaitos sistemas.

Seminaro dalyviai, be priimtos mokesčių reformos, detaliai nagrinės ir vis dar iki galo neaiškius probleminius klausimus:

– suminės darbo laiko apskaitos tvarkymą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;
– tinkamos atlygio sistemos sukūrimą, tinkamai įforminant viršvalandinį darbą, darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimus;
– personalo dokumentacijos būtinumą skaičiuojant darbo užmokestį, vykstant į komandiruotes ir apskaitant darbo laiką.

 

Programa:
Mokesčių reforma nuo 2019-01-01:

Darbo užmokesčio sistemos pritaikymas įmonės reikmėms. Kaip prievolę paversti nauda įmonei?

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:
• GPM tarifo taikymas pagal pajamų dydį;
• NPD formulės kitimas 2019–2021 m.;
• PNPD dydžio keitimas ir taikymas;
• Naujos išlaidų sumos, kurias asmuo galės atskaityti iš savo pajamų;
• A ir B klasės pajamų pripažinimo naujovės.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai:
• Darbo užmokesčio perskaičiavimas ir apmokestinimas VSD įmokomis;
• Pajamų apmokestinimo socialinio draudimo įmokomis planuojami pakeitimai;
• Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės pakeitimai.

Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2018 m.:
• Nutarimo „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimai nuo 2018 m. liepos 1 d.;
• Nutarimo „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimai nuo 2018 m. liepos 1 d.;
• Darbo komandiruotėje apskaitos pasikeitimai nuo 2018-04-27 ir nuo 2018-07-01;
• Suminės darbo laiko apskaitos taikymo atvejai, darbo grafikų sudarymas, derinimas, vykdymas, pakeitimas;
• Darbo laiko apskaita: įmonių prievolės dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio formos ir pildymo tvarkos. Siūlomi VDI pakeitimai gali gerokai sugriežtinti darbo laiko apskaitą;
• Darbo grafikų palyginimas su darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiais. Faktiškai dirbto laiko apskaita ir įrodymų dokumentacija;
• Darbo užmokesčio sudedamosios dalys. Priedų, priemokų, premijų apskaita ir jų įtaka kitoms išmokoms;
• Pašalpų darbuotojams, nepanaudotų atostogų kompensacijų apskaičiavimo tvarka. Kuo vadovautis apskaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas – Darbo kodeksu ar VDI nuomone?
• Dovanos iš darbdavio ir kelionės į darbą bilietų kompensavimas. Kitos darbuotojų pajamos iš darbdavio lėšų ir jų apmokestinimas. Rizika, kylanti iš ūkinių operacijų, susijusių su darbuotojų pajamomis natūra;
• Darbas švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžiai, naktinis darbas ir budėjimas: apskaita, apmokėjimas ir teismų rekomendacijos;
• Vidutinio darbo užmokesčio, atostoginių ir atostoginių kaupinių skaičiavimo ypatumai;
• Išskaitų iš darbo užmokesčio vykdymo rekomendacijos ir apskaičiavimo ypatumai. Išskaitas pagrindžiantys dokumentai;
• Mokesčių administravimo įstatyme nustatytos prievolės dėl sandorių su fiziniais asmenimis / darbuotojais;
• Darbo sutarčių įforminimo ypatumai: dažniausiai daromų klaidų apibendrinimas;
• Darbo kodekso taikymo apžvalga: VDI išvados ir pasiūlymai, kaip reikėtų jį keisti.