Stojimas

Norintiems įstoti

Kelmės rajono verslininkų asociacijos nariai privalo sumokėti stojamąjį ir nario mokestį.

Narių stojamasis mokestis 50 (penkiasdešimt) eurų.

Metinis nario mokestis nustatomas priklausomai nuo įmonėje dirbančių darbuotojų skaičiaus:

  • Įmonėje dirba nuo 1 iki 6 darbuotojų, mokamas 25 (dvidešimt penki) eurų nario mokestis;
  • Įmonėje dirba nuo 6 iki 10 darbuotojų, mokamas 45 (keturiasdešimt penki) eurų nario mokestis;
  • Įmonėje dirba nuo 11 iki 15 darbuotojų, mokamas 60 (šešiasdešimt) eurų nario mokestis;
  • Įmonėje dirba nuo 15 ir daugiau darbuotojų, mokamas 85 (aštuoniasdešimt penki) eurų nario mokestis.

Nario ir stojamasis mokestis pervedamas į Kelmės rajono verslininkų asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą

LT9473000I0082406072, „Swedbank” AB .

Anketa įmonėms norinčioms tapti mūsų asociacijos narėmis.

Užpildytas anketas siųskite elektroniniu paštu kelmesverslininkuasociacija@gmail.com.